Nguyễn Thị Kim Xinh Shop
Nguyễn Thị Kim Xinh Shop
Nguyễn Thị Kim Xinh Shop
Theo dõi

Giới thiệu

Chưa cập nhật

LIÊN HỆ

Địa chỉ Linh Đông, Quận Thủ Đức
Tỉnh/thành phố Hồ Chí Minh
Di động 0908699953
Điện thoại bàn 0908699953
Fax Chưa cập nhật
Email Chưa cập nhật
Website Chưa cập nhật
Năm thành lập Chưa cập nhật
Mã số thuế Chưa cập nhật

GIỜ LÀM VIỆC

Chưa cập nhật

Giờ làm việc

Chưa cập nhật